جستجوی و دسترسی سریع به اطلاعات کالا و گروه کالا

با توجه به اهمیت کالا در پیشبرد پروژه ها در بسیاری مواقع مدیران و مجریان پروژه ها نیاز دارند تا به اطلاعاتی در مورد یک کالا و یا گروه کالایی دسترسی پیدا کنند. برای پاسخ به این نیاز امکان جستجو بر اساس اطلاعات کالا و گروه کالا در سیستم مدیریت کالای پروژه مپسان درنظر گرفته شده است.

جستجوی کالا

در هنگام جستجو برای یافتن یک کالا کاربر می تواند مشابه گوگل با زدن چندین کلمه مستقل از ترتیب در میان کالاها جستجو نماید. البته این جستجو مستقل از اشکال مختلف عربی و فارسی حروف ی و ک و آ و … انجام می گردد. همچنین با زدن هر یک از عبارت های «کد» و یا «گروه» کاربر می تواند تنها کالاهایی شامل کد موردنظر و یا متعلق به گروه موردنظر را مشاهده نماید. پس از انجام جستجو، با حرکت ماوس روی کالاهای یافت شده اطلاعات کلی در مورد گردش و موجودی این کالا در انبار به کاربر ارائه می شود. کاربر با کلیک روی لینک هر کالا می تواند به اطلاعات بیشتری در مورد این کالا دسترسی پیدا نماید. به عنوان مثال با استفاده از گزارش مانده کالا نزد پیمانکاران کاربر به سادگی می تواند دریابد که بیشترین مقدار مانده مصرف نشده این کالا نزد کدام یک از پیمانکاران پروژه ها می باشد.

پس از جستجوی کالا یا گروه کالا، اطلاعات کلی در مورد کالا یا گروه کالا در صفحه جستجو به کاربر ارائه شده و کاربر از طریق لینک آن می تواند به گزارشات مربوط به این کالا یا گروه کالا دسترسی پیدا کند.

جستجوی گروه کالا

مشابه کالاها کاربر می تواند با درج چند کلمه (به صورت مستقل از ترتیب و مستقل از اشکال حروف ی و ک و آ و …) مجموعه گروه های کالای حاوی کلمات موردنظر را مشاهده نماید. در ادامه با حرکت ماوس روی هر گروه کالا اطلاعات کلی در مورد گردش کالاهای این گروه در انبار به کاربر ارائه می شود. کاربر با کلیک روی لینک هر گروه کالا می تواند به گزارشات بیشتری مانند گزارشات مانده کالا نزد پیمانکاران پروژه ها و گزارشات تامین کالا توسط پیمانکاران پروژه ها بر روی این گروه کالا دسترسی پیدا نماید.

بازگشت به صفحه اصلی سیستم کنترل کالای پروژه