ابزارهای مدیریت کیفیت پروژه

یکی از مباحث مهم در نظارت بر اجرای پروژه ها، تعریف حداقل کیفیت موردنیاز پروژه و اطمینان یافتن از برآورده شدن این سطح از کیفیت توسط مدیران و مجریان پروژه می باشد. در باب میزان اهمیت حفظ کیفیت خروجی پروژه ها باید به این نکته توجه داشت که در صورت بروز اختلالات در خروجی پروژه و ایجاد نارضایتی در مشتری، عملکرد کل سازمان و تیم مدیریتی آن با چالش مواجه شده و زیر سوال قرار می گیرد. مجموعه نرم افزارهای مدیریت پروزه مپسان با ارائه امکانات متنوع جهت انجام کنترل کیفیت می تواند به عنوان ابزاری مناسبی در راستای مدیریت و تضمین کیفیت پروژه ها مورد استفاده قرار گیرد.

آیتم های کنترل کیفی در گزارش های نظارت بر اجرا

یکی از مسائل مهم در نظارت بر اجرای پروژه ها، اطمینان یافتن از رعایت کیفیت در کارهای انجام شده توسط پیمانکاران می باشد. البته جهت داشتن یک روال کنترل کیفیت استاندارد، لازم است که موارد کنترلی مربوط به انجام هر کار در مراحل قبلی توسط کارشناسان مربوطه تعریف شده باشد. در نتیجه می توان با استفاده از الگوهای گزارش نظارت بر اجرا موارد کنترل کیفی را در الگوی گزارش نظارتی مربوط به هر موضوع کاری مشخص نمود. همچنین در هنگام تعریف هر یک از آیتم های کنترل کیفی می توان روش امتیازدهی را به صورت (صحیح-ناصحیح-خنثی) و یا امتیازدهی از یک تا ده مشخص نمود.

اجرای ارزیابی حین کار در مدت اجرای قرارداد

یکی از ابزارهای بسیار مناسب جهت شناسایی و اولویت بخشیدن به تامین کنندگان و پیمانکاران برتر سازمان، بهره گیری از روال های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حین اجرای پروژه ها و قراردادها می باشد. در نتیجه با بهره گیری از این سازوکار، سابقه ای از عملکرد هر پیمانکار در قراردادهای مختلف به سادگی در دسترس مدیران سازمان قرارداشته و نقاط قوت و ضعف عملکرد هر پیمانکار در پروژه های مختلف به سادگی در دسترس می باشد.  از سوی دیگر وجود چنین بانک اطلاعاتی در سطح سازمان می تواند به صورت ضمنی، افزایش انگیزه پیمانکاران را جهت افزایش سرعت و کیفیت کار و جلب رضایت بیشتر کارفرما به همراه داشته باشد.

قابلیت ارزیابی حین کار قراردادها این امکان را برای سازمان فراهم می نماید که ارزیابی کیفی بر اجرای کار را به موازات پیشرفت پروژه ها به جریان بیاندازد. در نتیجه با استفاده از این سازوکار می توان یک بانک اطلاعاتی به روز، از وضعیت کیفی اجرای کار توسط پیمانکاران مختلف فراهم نمود. در نتیجه با استفاده از این سیستم مدیران سازمان به سادگی می توانند با جستجوی سریع نام هر پیمانکار وضعیت کیفی انجام کار در قراردادها (یا فاکتورهای) انجام شده توسط وی را مشاهده نمایند. توضیحات کامل تر در این موضوع در قسمت ارزیابی حین کار قرارداد در سیستم مدیریت پیمانکاران بیان شده است.

تایید فنی و کنترل کیفیت کالا

یکی از مباحث مهم در کنترل کیفیت اجرای پروژه ها، اطمینان یافتن از حداقل کیفیت موردنیاز در مصالح و ملزومات مصرفی پروژه ها می باشد. به عبارت دیگر استفاده از کالاهای بی کیفیت می تواند موجب اختلالات جدی در محصول خروجی پروژه ها شده و به ایجاد نارضایتی جدی در مشتریان سازمان منجر گردد. در مورد کالای مصرفی در پروژه ها باید درنظر گرفت که ممکن است این کالاها از جانب کارفرما و یا از جانب پیمانکار تامین شوند که روش اعمال کنترل کیفیت در این دو مورد می تواند متفاوت باشد.

در صورت تامین کالای پروژه از انبار کارفرما، کنترل کیفیت می تواند با سادگی و اطمینان بیشتری صورت پذیرد. در این حالت با توجه به این که خرید کالاها توسط خود کارفرما انجام می پذیرد استانداردهای کنترل کیفی در هنگام خرید کالا به سادگی و در هنگام خرید کلی قابل اعمال می باشد. اما در صورتی که کالای پروژه از جانب پیمانکار تامین شده باشد لازم است که کنترل فنی در مورد کالاهای خریداری شده توسط پیمانکار انجام گردد که این کنترل می تواند با بررسی حضوری کالا و یا اطمینان یافتن از تهیه کالا از تولیدکنندگان معتبر (از طریق کنترل فاکتور خرید این کالاها از تولیدکنندگان مورد تایید) انجام پذیرد. بدین ترتیب در این حالت مقادیر مورد تایید هر کالا در سیستم قابل ثبت می باشد. در نتیجه سیستم می تواند کنترل نماید که در هر مورد اجرای هر کالا، تنها تا سقف تایید فنی این کالا در این پروژه مصرف شده و در صورت ثبت مصرفی بیش از مقدار تایید شده هشدار مناسب به کاربر اعلام شده و در صورت لزوم از تایید گزارش نظارتی ممانعت به عمل آید. توضیحات کامل تر در این موضوع را می توانید در قسمت کنترل کیفی کالای تامین پیمانکار مطالعه نمایید.

کنترل کیفیت اجرا در هنگام تکمیل هر یک از فعالیت های پروژه

علاوه بر امکانات فوق در سیستم مدیریت پروژه مپسان  نیز امکاناتی جهت اعمال روش های کنترل کیفیت، در هنگام تایید تکمیل فعالیت های پروژه توسط مدیر پروژه درنظر گرفته شده است که جهت توضیحات بیشتر در مورد این موضوع قسمت کنترل کیفی فعالیت های پروژه ارائه شده است.

 

بازگشت به صفحه اصلی نظارت بر اجرای پروژه مپسان