سیستم مدیریت قراردادها

پس از خاتمه فرآیند خرید یا فروش کالا در نرم افزار خرید و تدارکات مپسان اطلاعات کلی نتیجه کار به صورت اطلاعات و مدارک یک قرارداد و یا یک فاکتور در سیستم مدیریت قراردادها ثبت می گردد. سیستم مدیریت اطلاعات قراردادها در ارتباط تنگاتنگ با سیستم نظارت بر اجرا امکان مدیریت و دسترسی سریع به اطلاعات قراردادها را برای کاربران فراهم می آورد.

جستجو و دسترسی سریع به اطلاعات قراردادها

تنها با به خاطر داشتن قسمتی از شماره یا موضوع یا نام پیمانکار قرارداد به سادگی میتوانید به اطلاعات کامل و تاریخچه عملکرد قرارداد دسترسی پیدا کنید.

اطلاعات بیشتر

مدیریت الحاقیه های قراردادها

در صورت نیاز به انجام تغییرات قانونی در یک قرارداد می توان با استفاده از قابلیت الحاقیه قرارداد تغییرات متنوعی را بر روی قراردادهای پیمانکاران اعمال نمود.

اطلاعات بیشتر

مدیریت ضمانت نامه های قراردادها

با توجه به ثبت ضمانت نامه ها در فرآیند عقد قرارداد می توان از امکانات نرم افزار مدیریت قرارداد مپسان جهت  مدیریت ضمانت نامه قراردادها استفاده نمود.

اطلاعات بیشتر

ارزیابی نهایی قراردادها

در خاتمه اجرای قرارداد، امکان امتیازدهی به پیمانکار بر اساس شاخص های مختلف مانند کیفیت و سرعت انجام کار وجود دارد. صدور امتیازات میتواند به صورت دستی و یا خودکار بر اساس ارزیابی حین کار قراردادها انجام شود.

اطلاعات بیشتر

گزارش تاریخچه قرارداد

در هنگام مشاهده لینک موضوع یا شماره قرارداد در قسمت ها و گزارشات مختلف سیستم، با کلیک روی این لینک می توانید در صورت داشتن دسترسی در مدت کوتاهی اطلاعاتی در مورد تاریخچه عملکرد این قرارداد را مشاهده نمایید.

اطلاعات بیشتر