توسعه الگوریتم های بهینه گر

عکس مدیز

سیستم نظارت بر اجرای قرارداد

یک قرارداد زمانی به بهترین شکل اجرا خواهد شد که نظارتی دقیق و جامع بر روی آن اعمال شود. نظارت دقیق بر روی یک قرارداد به دلایل مختلف امری پیچیده، حساس و طاقت فرساست که با وجود صرف زمان و دقت فراوان توسط ناظران خبره یک سازمان ممکن است به دلیل خطاهای انسانی با اشتباهاتی همراه باشد. از طرف دیگر مجری یک قرارداد (پیمانکار) نیز انتظار دارد که کار انجام شده توسط وی به خوبی نظارت شده و در اسرع وقت هزینه های صرف شده در قرارداد را دریافت نماید. سازمانی که با انبوهی از قراردادها سروکار دارد، قطعا با انبوهی از مشکلات برای نظارت بر اجرای آن ها نیز مواجه است.

سیستماتیک کردن نظارت بر اجرای یک قرارداد علاوه بر حذف خطاهای ممکن در محاسبات نظارت، موجب صرفه جویی در وقت کارشناسان ناظر، افزایش دقت آن ها بر روند نظارت و درنتیجه اجرای هرچه بهتر قراردادها توسط مجریان شده که تمامی این عوامل منجر به افزایش سرعت سازمان در جهت نیل به اهداف والای خود می شود.

بدین منظور بهینه گر سیستم نظارت بر اجرای قرارداد را که می تواند ابزاری کارآمد در دستان توانمند کارشناسان ناظر سازمان شما باشد را پیشهاد می کند. این سیستم از زمان عقد قرارداد با فرم (LOP) لیست قیمت ها تا زمان اجرای قرارداد با فرم های گزارش نظارتی و ارزیابی های حین کار و در انتها با صورت وضعیت ها، ارزیابی نهایی و تحویل قطعی در خدمت سازمان شما می باشد.

امکانات سیستم:

 • - ثبت لیست قیمت اقلام قرارداد (LOP)
 • - امکان تعریف الگوهای گزارش نظارتی مختلف
 • - ثبت گزارش های نظارتی
 • - ارزیابی حین کار و نهائی
 • - گزارشات متنوع
 • - صورت وضعیت ها (غیر قطعی و قطعی)
 • - اخطارهای رسمی و غیررسمی
 • - جرایم تاخیر
 • - تحویل موقت و قطعی
 • - تست و تحویل نهائی
 • - گردش کاری
 • - سازوکار برای جلوگیری از بروز خطا
 • - تعریف عملیات محاسباتی
 • - ارتباط با سیستم کنترل کالا
 • - امکان تنظیم مجوزهای دسترسی
 • - و...