توسعه الگوریتم های بهینه گر

عکس مدیز

سیستم کنترل کالا

کنترل کیفی کالا و موجودی آن در انبار از جمله موضوعات مهم و تاثیر گذار در وضعیت یک سازمان می باشد. این موضوع از این جهت حائذ اهمیت فراوان است که میزان موجودی و کیفیت یک کالا میتواند نقش موثری در تصمیمات مدیران سازمان ایفا کند. در یک سازمان بزرگ که قراردادها و پروژه های فراوانی در حال اجراست تامین کالای پروژه ها و اطلاع از میزان کالای موجود در انبارها و میزان مصرفی آن ها بصورت آنلاین نقش حیاتی در فرآیند پیشرفت پروژه ها و مدیریت هزینه های سازمان بازی میکند.

سیستم کنترل کالا و انبار که یکی از اجزای سیستم یکپارچه توسعه و تامین است این امکان را به شما می دهد که اطلاعات کالاهای موجود در انبار و همچنین مقدار کالای مصرفی در پروژه ها را به سهولت مشاهده کنید. این سیستم تحت وب بوده و امکان برقراری ارتباط با دیگر سیستم های موجود در سازمان شما را دارا می باشد.

امکانات سیستم:

 • - جستجو سریع بر اساس نام، کد و جزئیات فنی یک کالا
 • - لیست کالاهای انبار به همراه جزئیات مرتب شده بصورت نزولی
 • - ثبت جزئیات کالا و امکان اضافه کردن فیلدهای دلخواه
 • - ایجاد کالای جدید و کد جدید برای کالای ایجاد شده
 • - گروه بندی کالاها بر اساس کاربرد
 • - ثبت تولیدکننده کالا
 • - سفارش خرید کالا
 • - درخواست تحویل کالا از انبار
 • - ثبت حواله های انبار دریافتی
 • - ثبت رسیدهای انبار برای تحویل کالا
 • - برگشت از حواله انبار
 • - صورتجلسات تحویل مستقیم کالا
 • - کنترل تایید فنی کالا
 • - ثبت تسویه ملزومات
 • - تنظیم مجوزهای دسترسی برای هر شخص
 • گزارشات:
 • - گزارش مانده بدهکاری کالایی به تفکیک هر پیمانکار
 • - گزارش مصرف یک کالا در پروژه
 • - گزارش مانده کالا نزد هر پیمانکار
 • - گزارش مشخصات هر کالا